+385 (0)91 547 5261 | +385 (0)51 568 746 info@pixel.hr

Dizajn

Kod nas se inzistira na čistom dizajnu koji će biti u službi prezentacije sadržaja.

Naravno, ponekad postoje specifični zahtjevi klijenata koje nam nije problem usvojiti ako udovoljavaju standardima.

Iako prije svega dizajniramo za prezentacije na Internetu, nudimo usluge i dizajna za tisak. Tako da među našim referncama možete naći i logotipe te dizajn za jumbo plakate, B2 plakate, flajere, platnene bannere, naljepnice, memorandume, itd.

Ovisno o tome kome se obraćate sa svojim projektom, ovisit će način kreiranja i prezentacije sadržaja (dizajn, koncept, …)

Kod svakog projekta nastojimo zadržati konzistentnost sa prijašnjim grafičkim rješenjima tako da kod određivanja color sheme i ostalih detalja pazimo da budu usklađeni sa postojećim grafičkim standardima pojedine firme.