+385 (0)91 547 5261 | +385 (0)51 568 746 info@pixel.hr

Stranica na koju korisnik dolazi poveden nekom kampanjom mora biti posebno optimizirana i pripremljena.

“Landing page” je stranica na koju posjetilj “slijeće” i na kojoj bi trebao poduzeti neku akciju kao npr. poslati upit, pretplatiti se na newsletter, kupiti proizvod ili zatražiti dodatnu informaciju.

Upravo stoga ta stranica se posebno uređuje kako bi potaknula na akciju.

Sadržaj je promotivno orjentiran ali koncizan sa fokusom na jednu poruku. Umjesto dugačkog copyja poruku treba istaknuti “jakom” grafikom i kraćim copyjem.

Korisnik treba biti angažiran i jednostavnom navigacijom usmjernom na željenu akciju.

Direktan naslov s jasnom izjavom što se želi postići će potaknuti posjetitelja da pogleda kakvu vrijednost ima usluga ili prozvod. U par nutuknica (3-5 a ne 15-20 natuknica) treba navesti prednosti.

Kredibilitet u koji uključujemo i sigurnost i povjerenje se potvrđuje certifikatima i brendovima s kojima se surađuje.

Inoformacije za “fino štelanje” landing stranice je najbolje iščitati iz podataka dobijenih iz servisa za praćenje analitike.

Dizajn i copy cijele landing page stranice ovisi o akcijama koje želimo da korisnik poduzme, tako da je svaka stranica specifična ali i jako bitna.

Za one koji žele znati više:

Landing page

Landing page optimization

Multivariate testing

Multivariate landing page optimization